Uvjeti za članstvo ili Kako postati član

Članstvo u Gardi stječe se dragovoljnim pristupanjem, učlanjenjem na prijedlog Zbora Garde i potpisanom pristupnicom, a po odluci Stožera Garde.

Članom Garde može postati samo punoljetna osoba, državljanin RH (muškarac ili žena) koji prihvaćaju sve obveze i dužnosti propisane aktima Garde.

Članom Garde ne mogu biti osobe:

  • osuđene zbog kaznenog djela protiv RH,
  • osuđene za druga krivična djela.

Dokumentacija koju treba priložiti za prijavu: zamolba u par rečenica, kratki životopis, potvrda o nekažnjavanju.