Čuvanje Kristova groba u crkvi Presvetog Trojstva

Čuvanje Kristova groba u crkvi Presvetog Trojstva

Na Veliku subotu Karlovačka građanska garda već 26 godina čuva tradiciju čuvanja Božjeg groba u crkvi Svete Trojice u Karlovcu.