Dodjela diploma učenicima OŠ Dragojla Jarnjević, Karlovac-Korana, 20.06.2024.g.

Dodjela diploma učenicima OŠ Dragojla Jarnjević, Karlovac-Korana, 20.06.2024.g.

Učenicima 6.b razreda OŠ Dragojla Jarnjević kojima su Marijan Žaja, zamjenik zapovjednika i Ivan Barić, tajnik Karlovačke građanske garde održali predavanje na temu “Moj zavičaj” i sat povijesti o Karlovačkoj građanskoj gardi dodijeljene su diplome i majice u predivnom ambijentu obale rijeke Korane.